Rejestracja telefoniczna Toruń (723 186 490), Bydgoszcz (570 999 500)

Badanie ortopedyczne to ważna część konsultacji. Zwykle jest ono ukierunkowane na okolicę, której dotyczą dolegliwości. W trakcie badania istotna jest ocena symetrii - np. porównanie stawu chorego ze zdrowym. Samo badanie nie musi trwać długo, dzieki znajomości określonych testów diagnostycznych specjalista, ukierunkowany rozmową z chorym, potrafi zweryfikować swoją hipotezę za pomocą od kilku do kilkunastu testów diagnostycznych.

Jednym z przykładów takiego "specjalistycznego rękoczynu" jest test balotowania rzepki pozwalający orientacyjnie okreslić ilość wysięku w stawie kolanowym. Test balotowania rzepki jest dodatni, gdy po uciśnięciu rzepki w dół badający odczuwa wyraźne, sprężyste przesunięcie rzepki w dół aż do twardego oporu- uderzenia o kość udową. Zjawisko to występuje tylko wtedy, gdy rzepka jest odsunięta od kości udowej przez płyn (zwykle wysięk lub krwiak). 

 

DIAGNOZA