Rejestracja telefoniczna Toruń (723 186 490), Bydgoszcz (570 999 500)

Artroskopia to jedna z technik endoskopowych - czyli wykonywanych za pomocą miniaturowej kamery umieszczonej wewnątrz ciała pacjenta. W przypadku artroskopii po znieczuleniu chorego ortopeda umieszcza kamerę wewnątrz chorego stawu. Odbywa się to poprzez miniaturowe (zwykle 3-4 mm) nacięcia. Chirurg śledzi przebieg zabiegu na monitorze pokazującym obraz z wnętrza operowanego stawu.

 

Jakie są zalety artroskopii?

Małe nacięcia w małym stopniu naruszają torebkę stawu, krótszy jest czas gojenia, mniejsze dolegliwości po zabiegu. Niebagatelne znaczenie ma mniejsze ryzyko powikłań związanych z infekcją czy też nieprawidłowym gojeniem prowadzacym do rozległych blizn.

 

Czy artroskopia ma wady?

Tak, jak każda technika operacyjna. Wadą artroskopii jest to, że wymaga dużego doświadczenia zespołu operacyjnego oraz szczególnych umiejętności od operatora - świetnej wyobraźni przestrzennej oraz stereotaksji, czyli umiejętności przekształcania dwuwymiarowego obrazu na monitorze na trójwymiarowe ruchy rąk w trakcie operacji. Jako wadę artroskopii wymienia się także czasami dłuższy czas zabiegu oraz wysokie koszty specjalistycznego sprzętu (kamery, światłowody, mikrofrezy itp.)

Więcej na temat zabiegów artroskopowych możesz dowiedzieć się na stronie Orvit Clinic w zakładce Leczenie.

LECZENIE