Polega na leczeniu odpowiednio zaplanowanym ruchem. Kinezyterapia jest obecnie najszerzej wykorzystywaną formą terapii na świecie. Dostępnych jest wiele metod, od autoterapii, przez terapii indywidualnej po różne rodzaje terapii grupowej. Może być prowadzona na przyrządach bądź jedynie z użyciem rąk terapeuty. Kinezyterapia daje ogromne możliwości oddziaływania na funkcję układu ruchu. Poprzez wzmacnianie niektórych mięśni, rozciąganie więzadeł, likwidację przykurczów czy wyuczenie odpowiednich stereotypów ruchowych pozwala na poprawę stanu organizmu. Specjalistyczna kinezyterapia połączona z edukacją chorego jest podstawym warunkiem powodzenia większości zaawansowanych technik chirurgicznych w ortopedii. Z drugiej strony właściwie prowadzona kinezyterapiia po urazach znacznie zmniejsza ryzyko ponownego urazu.

Dowiedz się więcej o różnych formach kinezyterapii na stronie Orvit Clinic